Spis treści. > Wyszukiwanie według nazw funkcji
Wyszukiwanie według nazw funkcji
Dotykając przycisku [DRUKUJ PONOWNIE] na ekranie online, można ustawić w produkcie opcję ponownego drukowania poprzednich danych.

Powrót do góry